Priser og vilkår - Advokatfirma Skomvær
50672
page-template-default,page,page-id-50672,edgt-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,vigor child-child-ver-1.0.0,vigor-ver-2.1.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Priser og vilkår

I henhold til forskrift av 28.11.1997 om prisopplysninger overfor forbruker innen tjenestenæring oppgis følgende priser for våre advokattjenester:

Fri rettshjelp

 

Personer som har en inntekt under kr. 246 000,- per år og en formue under kr. 100 000,- kan for noen saker ha krav på fri rettshjelp (saker utenfor domstolene) eller fri sakførsel (saker som går for domstolene).

Egenandelen dersom du mottar fritt rettsråd er den offentlige salærsatsen, kr. 970,-

Personer som mottar fri sakførsel skal betale en egenandel på 25 prosent av mottatt støtte, men med et tak på 5 ganger salærsatsen, (970 * 5 = kr 4.850). Det skal ikke betales merverdiavgift på egenandelen.
Rettshjelpsmottakeren betaler egenandelen direkte til advokaten. Advokaten har anledning til å kreve egenandelen innbetalt på forskudd.

Rettshjelpsdekning

 

I saker med større økonomisk betydning for forbrukeren, herunder sak knyttet til fast eiendom, bil, båt o.l., vil forbrukeren kunne motta rettshjelpsbistand fra sitt forsikringsselskap. I slike tilfeller vil forbrukeren selv bare betale en begrenset del av utgiftene til rettshjelp, en egenandel i størrelsesorden kr. 3-4 000,- med tillegg av 20%. Advokatene er behjelpelige med å undersøke om forbrukeren har mulighet for rettshjelpsdekning.

Ordinær timepris

 

Ordinær timepris overfor forbruker her ved kontoret vil i hovedsak befinne seg i området kr. 1.200, – 1.800,- pr. time.

I tillegg til ovennevnte priser påløper merverdiavgift, f.t. 25 %.

Prisen for advokat­bistanden beregnes ut ifra en kombinasjon av medgått tid, timepris, og vanskelighetsgrad på oppdraget.

I første møte med advokatene vil de kunne angi et anslag på hva saken vil kunne pådra av utgifter for klienten. Klientene oppfordres også til å stille spørsmål om dette.

Klientene kan når som helst be om et prisoverslag over både påløpt salær samt forventet endelig salær. Det er også mulig å få utskrift av spesifisert timeliste.

I større oppdrag vil vi kunne be om å få innbetalt á konto salær. Det vil også bli foretatt delavregninger før oppdraget er endelig avsluttet. Vi vil også be om at påløpte utgifter/utlegg, for eksempel offentlige gebyrer, betales etter hvert som de påløper.