Advokat Geirr Frønes

Geirr Frønes

E-post: gf@skomvar.no

Mobiltelefon: 950 27 796

Send sikker e-post

Geirr Frønes har arbeidet som advokat siden 1983. Han bistår næringslivet med alle typer juridiske problemstillinger. Avlagt juridisk embetseksamen 1983, har diverse eksamener fra BI. Ansatt hos advokat Jon Isak Lunde som advokatfullmektig fra 1983-1986. Egen advokatvirksomhet fra 1986. Undervist i arbeidsrett og kontraktsrett. Han arbeider hovedsakelig med:

 

  • Etablering av selskaper og alle typer kontrakter
  • Feil, mangler og overdragelse av fast eiendom
  • Arbeidsavtaler og arbeidsrett
  • Arv, skifte og dødsbo
  • Feste- og leierettigheter
  • Pengekrav og håndverkstjenester
  • Styrearbeid
  • Stor prosedyreerfaring