Portrett av advokat

Stein Martin Helland

E-post: smh@skomvar.no

Mobiltelefon: 905 83 692

Send sikker e-post

Stein Martin Helland har arbeidet som advokat siden 1989, og som egen bedrift siden 1991. Han driver allmenn advokatpraksis, hvor han bistår både bedrifter og privatpersoner med alle typer kontrakts- og privatjuss, herunder

  • Generell kontraktsrett, bistår både bedrifter og private, både ved inngåelse av kontrakter og ved uenighet om avtaletolkning og ved opphør av kontrakter.
  • Husleierett, både for utleier og leietaker, og både ved inngåelse og opphør av avtaler.
  • Familie og arverett: Foreldrekonflikter i forhold til omsorg og samvær med barn, skifteoppgjør mellom ektefeller, bistår arvinger i spørsmål om arvefordeling og med gjennomføring av arveoppgjør
  • Barnevern: Bistår både foreldre og barn/ungdommer i saker om barnevern.
  • Arbeidsrett: Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.
  • Erstatningsrett: Bistår skadelidte ved trafikkskader, yrkesskader og andre personskader, erstatning for skade på ting og formuesgjenstander
  • Fast eiendoms rettsforhold: Grenser, nabotvister, sameie, servitutter (rettigheter på annen manns grunn), panteretter, tomtefeste
  • Saker om mangler ved eiendomsoverdragelser, både gamle og nye hus.
  • Eiendomsoverdragelser: Bistår ved kjøp og salg der kjøper og selger har funnet hverandre selv, og der det er behov for vurderinger av selve avtalene.