Portrett av ansatt

Trine Gullhaug Nilsen

E-post: tgn@skomvar.no

Mobiltelefon: 459 06 985

Kontor: 35 93 31 00

Send sikker e-post

Trine Gullhaug Nilsen har tidligere jobbet som sekretær, salgssekretær og advokatsekretær. Hun har siden februar 2014 vært ansatt som advokatmedhjelper for advokat Geirr Frønes.  Hun har avlagt og bestått eksamen for medhjelper i oppgjør hos Eiendom Norge.

Hennes arbeidsoppgaver er:

  • Advokatregnskap
  • Øvrige regnskap
  • Dødsbo
  • Vergeoppdrag
  • Oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom
  • Generelle sekretær – og medhjelper oppgaver