Aktuelt

Siste nytt og aktuelle tema

Koronnautbrudd og permittering – hva og hvordan?

En arbeidsgiver har anledning til å permittere arbeidstakere om det oppstår ett midlertidig behov for å redusere behovet for arbeidskraft. Permittering vil si at begge parter i ett arbeidsforhold midlertidig fritas for sine forpliktelser i arbeidsforholdet. Det er krav om å varsle arbeidstaker om permittering og det må foreligge...

Den nye arveloven er vedtatt

Den nye arveloven er vedtatt og trer i kraft fra 1. januar 2021. Den nye loven har et moderne og mer pedagogisk språk som skal gjøre loven enklere å forstå. Loven innebærer ikke spesielt store regelendringer. To tredjedeler av dødsboet skal fremdeles gå til avdødes barn, og fremdeles er det i...

Konsekvens av gjeldsregistrering

Det nye gjeldsregisteret ble tatt i bruk 1. juli 2019. Formålet med gjeldsregisteret er å bremse veksten av forbrukslån og redusere antall gjeldsofre som har lånt over evne. Gjeldsregisteret er en oversikt over privatpersoners usikrede gjeld (forbrukslån/kredittkort) og registeret oppdateres kontinuerlig. Banker er pålagt å bruke...

Fremtidsfullmakt

For mange av oss kommer en dag hvor vi er helt eller delvis ute av stand til å ivareta våre egne interesser knyttet til økonomi eller personlige beslutninger. Hvem skal ivareta dine interesser hvis du selv ikke lenger er i stand til det?   Du bestemmer Fremtidsfullmakt er...

Ny høyesterettsdom om salg av leilighet “som den er”

15. februarNorges Høyesterett HR-2017-345-A I en solgt leilighet hadde det oppstått fuktskader etter kjøpernes besiktigelse, men før overtakelsen. Skadene hadde sammenheng med skjulte feil og svakheter i røropplegget i eiendommen, noe selgerne ikke kjente til. Leiligheten var solgt med «som den er»-forbehold i kjøpekontrakten, jf. avhendingsloven §...

Når en ektefelle dør

Oversikt over reglene for uskifte for gjenlevende ektefelle/registrert partner...

Forslag til ny arvelov

Forslag til ny arvelov er lagt frem. Någjeldende arvelov ble vedtatt i 1972. Det har vært store endringer i samfunnet siden dette, mange har flere samliv i løpet av livet og det er ikke uvanlig med særkullsbarn. Det har også vært en generell velstandsøkning i...

Ny høyesterettsdom angående sameie i fritidseiendom

Saksforholdet var slik: Over en periode på 18 år hadde én av flere sameiere pusset opp et gammelt hyttebygg som hadde forfalt totalt, slik at det nå var fullstendig rehabilitert. Høyesteretts flertall kom, etter en samlet vurdering, til at han nå måtte anses som eneeier...