Aktuelt

Siste nytt og aktuelle tema

Regulering av festeavgift

Regulering av festeavgift – ny dom fra Høyesterett som endrer lovtolkingen. Høyesterett avsa den av 22. april 2015 ny dom vedr. regulering av festeavgiften ved tomtefeste. Saken gjaldt forståelse av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr 2, og har betydning for festekontrakter som er inngått...

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven Fra 1. juli 2015 trer viktige endringer i arbeidsmiljøloven i kraft. Det blir økt adgang til midlertidig ansettelse, herunder i periode på 12 måneder når arbeidet er av midlertidig karakter. For disse tilfellene, og der arbeidstaker er ansatt som vikar, vil man...

Delt bosted er i mange tilfeller den beste løsningen for barna

Delt bosted er i mange tilfeller den beste løsningen for barna – psykolog Frode Thune skriver dette i sen artikkel i Aftenpostens A-magasin 28. april 2015 Frode Thuen baserer sitt utsagn på en rekke undersøkelser som har sammenlignet barn og ungdommer som lever i ulike familiestrukturer....