Delt bosted er i mange tilfeller den beste løsningen for barna

Delt bosted er i mange tilfeller den beste løsningen for barna – psykolog Frode Thune skriver dette i sen artikkel i Aftenpostens A-magasin 28. april 2015

Frode Thuen baserer sitt utsagn på en rekke undersøkelser som har sammenlignet barn og ungdommer som lever i ulike familiestrukturer. Forskere konkludere med at barn og ungdom som lever med delt bosted, jevnt over klarer seg bedre enn de som bor fast hos mor eller far. Undersøkelser viser også at barn og unge med delt bosted viser en betydelige høyere grad av tilfredshet med livet enn barn og unge med annen bostedsløsning. Det skal likevel presiseres at barn som ikke lever i en splittet familie, skårer høyest på tilfredshetsundersøkelsen. At delt bosted ofte er den beste løsningen for barna, forklares gjerne med at dette fremmer samarbeidet mellom foreldrene. Samtidig har disse barna jevnt over bedre kontakt med begge sine foreldre sammenlignet med barn som bor fast hos bare en av dem.I barnefordelingssaker er hensikten å finne den beste løsningen for barna og her er det ofte store forskjeller fra familie til familie. Konklusjonen etter undersøkelsene viser at delt bosted ikke trenger å være noen risikabel eller dårlig løsning for barna.