Fremtidsfullmakt

For mange av oss kommer en dag hvor vi er helt eller delvis ute av stand til å ivareta våre egne interesser knyttet til økonomi eller personlige beslutninger. Hvem skal ivareta dine interesser hvis du selv ikke lenger er i stand til det?

 

Du bestemmer

Fremtidsfullmakt er et dokument hvor du har mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og/eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden blir alvorlig svekket av for eksempel demens, hjerneskade etter ulykke eller andre uforutsette hendelser.

 

Fullmakten er et frivillig alternativ til vergemål; Du utpeker hvem som skal ta avgjørelser på dine vegne i fremtiden. Du kan gi bestemmelser om både økonomi, arv og personlige forhold. Mange foretrekker fremtidsfullmakt, siden vergemålsordningen via Fylkesmannen oppleves som mindre fleksibel.

 

Krav til utforming

For at fullmakten skal være gyldig stilles strenge krav til fullmaktens utforming og innhold. Vi anbefaler at du tar kontakt med advokat for å sikre at fremtidsfullmakten er gyldig og dekker dine behov.

 

Det er umulig å spå om fremtiden. Sørg allerede i dag for å sikre dine ønsker.

 

Advokatfirma Skomvær DA har advokater som kan bistå med fremtidsfullmakt. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker bistand.