Konsekvens av gjeldsregistrering

Det nye gjeldsregisteret ble tatt i bruk 1. juli 2019. Formålet med gjeldsregisteret er å bremse veksten av forbrukslån og redusere antall gjeldsofre som har lånt over evne.

Gjeldsregisteret er en oversikt over privatpersoners usikrede gjeld (forbrukslån/kredittkort) og registeret oppdateres kontinuerlig. Banker er pålagt å bruke gjeldsregisteret ved behandling av lånesøknader og refinansiering og kommuner kan bruke gjeldsregisteret ved vurdering av startlån. I tillegg kan registeret benyttes av enkelte offentlige virksomheter samt ved forskning.

Alle privatpersoner har innsyn i egne gjeldsopplysninger på gjeldsregisteret.com med innlogging via ID-porten.

I oversikten over den enkeltes total gjeld vil også kredittrammen (ubenyttet kreditt) være inkludert. Har du et kredittkort med maksgrense kr 100 000 blir du registrert med kr 100 000 i gjeld, selv om kortet er fullstendig nedbetalt eller ubenyttet. Vi oppfordrer derfor alle til å logge seg inn og skaffe en oversikt over hva som er registrert på seg.

Velg ett kredittkort med gode betingelser og slett gamle/ubrukte kreditter som du ikke bruker eller har bruk for. Husk å si opp avtalen med aktuelle bank. Det er ikke tilstrekkelig å klippe kortet.