Koronnautbrudd og permittering – hva og hvordan?

En arbeidsgiver har anledning til å permittere arbeidstakere om det oppstår ett midlertidig behov for å redusere behovet for arbeidskraft. Permittering vil si at begge parter i ett arbeidsforhold midlertidig fritas for sine forpliktelser i arbeidsforholdet. Det er krav om å varsle arbeidstaker om permittering og det må foreligge saklig grunn for å iverksette permittering. Saklig grunn kan for eksempel være pålagt stenging, ordremangel eller andre konsekvenser av Koronaviruset og pålegg som følge av dette. Det er også ett krav om at permitteringen er midlertidig og ikke forventet å vare ut over 6 måneder.

På bakgrunn av Koronnavirus-utbruddet har Stortinget vedtatt endringer i permitteringsreglene;

  • Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver er redusert fra 15 til to dager, mens permitterte sikres full lønn inntil 6G til og med dag 20. Ventedagene for arbeidstaker er fjernet og Staten betaler for de 18 dagene imellom.
  • Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres permitterte en inntekt på 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G. Inntekten mellom 3G og 6G gir utbetaling av dagpenger på 62,4% av inntektsgrunnlaget. Inntekt over 6G tas ikke med i beregningsgrunnlaget.  
  • Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres også fra dagens 1,5G til 0,75G.
  • Kravet til reduksjon av arbeidstiden er også endret, slik at det er enklere for arbeidsgiver å
    permittere

Ta gjerne kontakt med oss hvis bedriften din eller du som ansatt har behov for å råd  og tilpasninger som følge av Koronnaviruset. Vi hjelper deg og dere!!!