weblogohvit

Om oss

Margarinfabrikken

Advokatfirma Skomvær ble stiftet høsten 2010, etter sammenslåing av 3 advokatkontorer i Porsgrunn. Advokatfellesskapet holder til i «Margarinfabrikken» Sverresgate 13. Fra 1. september 2023 er vi 2 advokater i kontorfellesskap, 1 advokatfullmektig og 2 kontoransatte.

Bred slagkraft

Vi er alle almenpraktiserende advokater, med dels overlappende og dels forskjellig hovedfagfelt og interesser. Det at vi alle har lang erfaring fra drift av allmennpraksis har gitt oss en bred slagkraft på de aller fleste rettsområder. Vårt mål er å gi den beste servicen til våre kunder uansett problemstilling. Vi er spesielt sterke på problemstillinger rundt fast eiendom, generell og spesiell kontraktsrett, forvaltningsrett og alle typer privatrett. Vi har de beste og mest moderne hjelpemidlene og juridiske verktøyene. Det vi tilbyr er vår kunnskap, erfaring og effektivitet. Vi er opptatt av å oppnå et tillitsforhold til våre kunder, noe vi anser å være helt nødvendig i vår bransje.

Våre forpliktelser

Vi er nøye på den advokatetiske siden av vår profesjon, og tar våre forpliktelser overfor våre kunder alvorlig. Våre kunder skal alltid være trygge på at:

  • Vi har taushetsplikt
  • Våre kunder skal ha få(tt) timeavtale med advokat innen 1 uke etter henvendelse, og saken skal være fulgt opp innen 1 uke etter dette.
  • Vi har ansvar for (vår faglige) oppdatering.
  • Vi gir ærlige, realistiske råd og går ikke videre med saker uten at vi har tro på dem.
  • Vi gir ikke råd hvis vi er usikre på saksområdet, da overlates saken til den av oss som har bedre kompetanse på området.