weblogohvit

Advokatmekling

Vi har utdannede advokatmeklere.

Advokatmekling er et alternativ til rettssak og fungerer slik at en advokat mekler mellom partene og forsøker å få til en minnelig løsning på konflikten. Dette kan ofte både være tidsbesparende og kostnadseffektivt.

Advokatmekleren er nøytral og representerer ikke noen av partene. Dialogen skjer gjerne med hver av partene for seg, slik at parten har full kontroll over egen konflikt. Advokatmekleren gir en kort redegjørelse om hva saken gjelder og parten får etter dette fremlegge sitt syn på saken. Etter dette forholder gjerne advokatmekleren seg til hver av partene separat, gjerne i eget møterom, og forsøker å mekle mellom partene til man finner en løsning begge parter kan leve med. Det finnes ofte ikke en løsning begge parter er fornøyde med, men det finnes gjerne en løsning begge/alle parter kan akseptere.

Partene kan enten møte alene eller sammen med egen advokat. Mekleren lytter aktivt og stiller spørsmål for deretter å klarlegge hva som er partenes behov og interesser. Advokatmekleren kan gi veiledning til en av partene, men da forutsatt at begge parter er tilstede. Advokatmekleren har selvfølgelig taushetsplikt og forteller bare videre til den andre parten, det som er gitt tillatelse kan videre fortelles.