weblogohvit

Medarbeidere

Advokat

Geirr Frønes

E-post: gf@skomvar.no
Mobiltelefon: 950 27 796

Geirr Frønes har arbeidet som advokat siden 1983. Han bistår næringslivet med alle typer juridiske problemstillinger. Avlagt juridisk embetseksamen 1983, har diverse eksamener fra BI. Ansatt hos advokat Jon Isak Lunde som advokatfullmektig fra 1983-1986. Egen advokatvirksomhet fra 1986. Undervist i arbeidsrett og kontraktsrett. Han arbeider hovedsakelig med:

 • Etablering av selskaper og alle typer kontrakter
 • Feil, mangler og overdragelse av fast eiendom
 • Arbeidsavtaler og arbeidsrett
 • Arv, skifte og dødsbo
 • Feste- og leierettigheter
 • Pengekrav og håndverkstjenester
 • Styrearbeid
 • Stor prosedyreerfaring
advokat

Elin Folseraas

E-post: ef@skomvar.no
Mobiltelefon: 99 30 50 70

ELIN FOLSERAAS har arbeidet som advokatfullmektig/advokat siden 1998. Hun har undervist i juridiske fag ved Høgskolen i Telemark, både på revisorstudiet, studiet for innovasjon og entreprenørfag og eiendomsmeglerstudiet. Hun har også utdannelse innen flere økonomifag, herunder bedriftsøkonomi, finansiering og immaterielle rettigheter. Hun har arbeidet flere år som daglig leder og fagansvarlig for eiendomsmeglerforetak.  Hun arbeider nå i stor grad med barnevern, barn, familie- og arvesaker og har arbeidet spesialisert innen personskadeerstatning over flere år.

Elin Folseraas er utdannet advokatmekler og påtar seg meklingsoppdrag for både private og offentlige instanser.

Hun arbeider særlig med følgende rettsområder:

 • Fast eiendom; overdragelser, festekontrakter, feil og mangler
 • Kontraktsrett
 • Fallrettigheter; kontrakter og tinglysing
 • Barnevern
 • Familie og barn
 • Arv og skifte
 • Trygderett
 • Personskadeerstatning

 

Elin Folseraas arbeider også ved kontorets avdeling på Notodden.

advokat

Stein Martin Helland

E-post: smh@skomvar.no
Mobiltelefon: 905 83 692

Stein Martin Helland har arbeidet som advokat siden 1989, og som egen bedrift siden 1991. Han driver allmenn advokatpraksis, hvor han bistår både bedrifter og privatpersoner med alle typer kontrakts- og privatjuss, herunder

 • Generell kontraktsrett, bistår både bedrifter og private, både ved inngåelse av kontrakter og ved uenighet om avtaletolkning og ved opphør av kontrakter.
 • Husleierett, både for utleier og leietaker, og både ved inngåelse og opphør av avtaler.
 • Familie og arverett: Foreldrekonflikter i forhold til omsorg og samvær med barn, skifteoppgjør mellom ektefeller, bistår arvinger i spørsmål om arvefordeling og med gjennomføring av arveoppgjør
 • Barnevern: Bistår både foreldre og barn/ungdommer i saker om barnevern.
 • Arbeidsrett: Bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Erstatningsrett: Bistår skadelidte ved trafikkskader, yrkesskader og andre personskader, erstatning for skade på ting og formuesgjenstander
 • Fast eiendoms rettsforhold: Grenser, nabotvister, sameie, servitutter (rettigheter på annen manns grunn), panteretter, tomtefeste
 • Saker om mangler ved eiendomsoverdragelser, både gamle og nye hus.
 • Eiendomsoverdragelser: Bistår ved kjøp og salg der kjøper og selger har funnet hverandre selv, og der det er behov for vurderinger av selve avtalene.
Advokat

Heidi Aspeflaten

E-post: ha@skomvar.no
Mobiltelefon: 959 25 629

Hun har lang erfaring med saker som gjelder med foreldretvister etter barneloven, barnevern, problemstillinger knyttet til samliv og/eller samlivsbrudd, men har også god kompetanse på saker som gjelder bistand til fornærmede/etterlatte i straffesaker, arbeidsrett, arv og dødsbo, erstatningsrett og fast eiendom. Aspeflaten tar også oppgjørsoppdrag knyttet til fast eiendom.

Hovedarbeidsfelt:

 • Arbeidsrett
 • Barnevern
 • Bistandsadvokat og voldsoffererstatning
 • Foreldretvister
 • Samboerkontrakter, ektepakt, testament og fremtidsfullmakter
 • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Kontraktsrett
 • Kjøpsrett/avtalerett
 • Fast eiendom, herunder oppgjørsoppdrag
Advokatfullmektig

Jason Alexander Werner Salvesen

E-post: as@skomvar.no
Mobiltelefon: 988 20 090

Alexander har jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirma Skomvær siden høsten 2022. Både før og under studietiden jobbet han som befal i Forsvaret, hvor han blant annet deltok i internasjonale operasjoner. Han har tatt graden Cand.Jur, gjennom Universitet i Sørøst-Norge og Universitet i Aarhus.

Advokatmedhjelper

Trine Gullhaug Nilsen

E-post: tgn@skomvar.no
Mobiltelefon: 459 06 985 / Kontor: 35 93 31 00

Trine Gullhaug Nilsen har tidligere jobbet som sekretær, salgssekretær og advokatsekretær. Hun har siden februar 2014 vært ansatt som advokatmedhjelper for advokat Geirr Frønes.  Hun har avlagt og bestått eksamen for medhjelper i oppgjør hos Eiendom Norge.

Hennes arbeidsoppgaver er:

 • Advokatregnskap
 • Øvrige regnskap
 • Dødsbo
 • Vergeoppdrag
 • Oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom
 • Generelle sekretær – og medhjelper oppgaver
Sekretær

Gerd Aaltvedt

E-post: ga@skomvar.no
Mobiltelefon: 35 93 31 00

Hun har arbeidet som sekretær i ca 20 år og har således lang erfaring med generelle sekretær oppgaver.