weblogohvit

Eiendom

Vi hjelper deg med kjøp og salg av eiendom.

Vi tar på oss oppgjørsoppdrag og kan bistå fra det tidspunktet selger og kjøper har blitt enige om en overdragelse. Det viser seg at det her kan være mye penger å spare for selger i forhold til å bruke en eiendomsmegler. Banker krever som regel at man bruker advokat eller megler for overføring av kjøpesummen.
Vi bistår med kjøpekontrakt, tinglysing og overføring av penger i enkeltstående oppdrag.

Vi har (også omfattende) lang erfaring med reklamasjonssaker i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Vi bistår (hjelper) både kjøpere og selgere. og har øye
for å se sakene fra begge sider.

Vi har lang erfaring med tomtefeste og passer på å holde oss oppdatert på de stadige endringene som foregår og har foregått innen dette feltet. Vi bistår både bortfester og festere, med tolking av festekontrakter, med regulering av leie både i henhold til konsumprisindeks og engangsløft, og vi bistår med innløsning av festekontrakter.

Vi har høy kompetanse på problemstillinger rundt næringseiendom. Vi bistår med utleie, avtaler, mislighold av leieavtaler, fremleie og vurdering av
bindingstider. Våre advokater har spesialkompetanse innen plan- og byggesaker og vi bistår i nabotvister.