weblogohvit

Selskapsrett

Vi bistår med alle typer selskapsrettslige spørsmål og våre advokater har omfattende og god kompetanse innenfor dette området.

Vi bistår blant annet med valg av selskapsform, stiftelse, vedtekter, aksjonæravtaler, kapitalforhøyelse, fusjon og fisjon, oppløsning og utløsning, overdragelse, styreansvar, due diligence og annen generell rådgivning innenfor selskapsrett m.m.