weblogohvit

Familie/arv/skifte

Advokatfirma Skomvær har arbeidet med familiesaker siden oppstarten.

Alle våre advokater kan dette godt og vi er dyktige innenfor området.

Arv – vi bistår deg med forberedelser og testament, rådgivning i forbindelse med dødsfall og spørsmål om å ta arv, gjennomføre skifte eller sitte i uskiftet bo. Vi kan hjelpe med hele arveoppgjøret eller med deler av det. VI kan uansett bidra til at det blir et riktig og rettferdig oppgjør. I mange tilfeller blir vi oppnevnt som testamentsfullbyrdere og vi tar også oppdrag som bostyrer ved offentlig skifte av dødsbo.

Familie – vi bistår med opprettelse av ektepakter, gir råd om felleseie, særeie og avtaler om de økonomiske forholdene mellom ektefeller eller samboere. Vi bistår i forbindelse med skilsmisse og det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd mellom samboer. I de fleste tilfeller skal partene samarbeide etter et samlivsbrudd, vi har derfor fokus på å holde konflikten nede og bidra til en så god løsning som mulig mellom dere.

Barn – vi har lang og god erfaring med barnefordelingssaker, eller foreldretvister som det nå heter. Vi hjelper til i saker som gjelder samvær, samværsavtaler, hvor barnet skal bo fast og spørsmålet om foreldreansvar. Vi kan også hjelpe i forbindelse med utenlandssaker, herunder bistå med å forhindre at barn blir tatt med til utlandet om det er fare for at det ikke kommer tilbake.

Barnevern – vi har mange års erfaring med barnevernssaker. Vi støtter foreldre som føler seg utrygge eller føler behov for å ha med seg noen i møte med barnevernstjenesten og frem til saken er avsluttet hos barnevernstjenesten. Vi kan også gi råd om hvordan foreldre i en undersøkelsesfase skal forholde seg til barnevernstjenesten og de undersøkelser som gjøres. Vi er ofte inne i saken før det kommer så langt at barnevernstjenesten fatter et vedtak med inngripende tiltak i forhold til barn og foreldre, men trår selvfølgelig også til i det det er fattet et akuttvedtak og du trenger noen som stiller opp på kort varsel.