weblogohvit

NAV

Har du fått avslag fra NAV?

Bruk advokat for å sjekke om vedtaket er riktig og lovlig. NAV behandler flere tusen saker om dagen og det er mange forskjellige saksbehandlere. Det skjer feil. En av våre advokater hjelper deg til å sjekke om det er et riktig vedtak og kan klage på vedtaket for deg. Vi tar både saker om arbeidsavklaring, ung ufør, uførepensjon, tilbakebetalingskrav, trygdebil, dagpenger og annet.