weblogohvit

Personskade

Vi bistår i erstatningsoppgjør etter personskade.

Dette gjelder både skade etter trafikkulykker, yrkesskade, skade fra feilbehandling ved helseinstitusjoner og voldsoffererstatning. Vi har lang erfaring fra slike saker og noen av våre advokater har jobbet spesialisert innenfor dette feltet og oppnår gode resultater. Vi kan nevne at vi har oppnådd maksimal utbetaling av voldsoffererstatning og større erstatningsbeløp for skader som følge av svineinfluensavaksine.